Diploma LOTUS®

Brandwond 1

Diploma Lotus®

Het doel van de opleiding is het ontwerpen, ensceneren en uitvoeren van (ongeval)situaties .

Na het behalen van het certificaat simulatieslachtoffer volgen nog minimaal 6 les-avonden van 2 uur. Aan het eind van de opleiding wordt de competentie van de kandidaten beoordeeld tijdens een landelijk examen. Als het examen met goed gevolg wordt afgelegd krijg je het diploma LOTUS® .

De opleiding wordt gegeven door een LOTUS®instructeur en een medisch docent. Tot de opleiding voor het diploma LOTUS® worden diegenen toegelaten die in het bezit zijn van een geldig diploma Eerste Hulp en een geldig certificaat simulatieslachtoffer. 

Diploma Lotus Kring Gouda Brandwond 2

Cursusinhoud

Grimeren en acteren. (voldoen aan de eisen voor het certificaat simulatieslachtoffer). Ontwerpen en ensceneren. Ongeval toedracht ontwerpen en de daarbij behorende ongeval situaties ensceneren die  o.a.:

• overeenstemmen met de (mogelijke) werkelijkheid;
• geloofwaardig en herkenbaar zijn;
• door de hulpverlener (in opleiding) als (bijna) werkelijk worden ervaren;
• situaties ontwerpen en ensceneren waarin acuut optredende stoornissen in de gezondheidstoestand is ontstaan;
• ongevallen in scène zetten. 
• Uitbeelden van slachtoffers. (de verschijnselen van geleerde stoornissen en letsels op medisch, psychologisch en didactisch verantwoorde wijze uitbeelden in de ontworpen en geënsceneerde (ongeval)situatie; rekening houden met de psychologische reacties van slachtoffers en hulpverleners).

De competentie van de kandidaten wordt beoordeeld door een examenteam van Het Oranje Kruis. In dit team heeft ten minste één LOTUS®instructeur zitting. Na het behalen van je LOTUS® diploma is het mogelijk de volgende modules te volgen:
• certificaat LOTUS®instructeur 
• certificaat LOTUS®specialist; 

Vervolglessen

Verlenging 

De geldigheid van het certificaat is twee jaar en kan steeds met 2 jaar worden verlengd als men heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling van een LOTUS®instructeur.

Brandwond 3