LOTUS® Specialisten opleiding

Studieboek Lotus Specialisten Opleiding

LOTUS® Specialisten opleiding

Bij de medische beroepsgroepen, zoals artsen, specialisten, chirurgen etc. bestaat steeds vaker de behoefte aan LOTUS® slachtoffers die in staat zijn complexe (medische) casussen te simuleren. In samenwerking met diverse ziekenhuizen en ambulance verpleegkundigen heeft de LOTUS®kring Gouda een cursus ontwikkeld voor ervaren LOTUS® slachtoffers waarbij de leden hun reeds verworven vaardigheden en ervaring zodanig verdiepen en uitbreiden dat zij op een verantwoorde wijze aan bovenstaande vraag kunnen voldoen.

Voordat de cursist wordt ingeschreven wordt een korte toelatingstoets afgelegd. Bij aanvang van de cursus ontvangt de cursist een leerboek en per cursusavond wordt opgegeven welke hoofdstukken bestudeerd moeten worden. De cursus wordt afgesloten met een praktijk examen.

De opleiding

De opleiding gaat uit van vijf componenten te weten: 

 1. Fysiologie en pathofysiologie:
  Hoe werkt het menselijk lichaam onder gezonde en ongezonde omstandigheden
 2. Medische terminologie:
  Hoe heet het allemaal in het medisch jargon?
 3. Medische interventie:
  Welke handelingen worden gedaan  en wat zijn de gevolgen?
 4. Acteren:
  Hoe speel je dat?
 5. Grimeren:
  Hoe beeld je dat uit?

Instructeurs 

Alle instructeurs die betrokken zijn bij deze cursus zijn werkzaam in verschillende medische vakgebieden en hebben veel ervaring op dit gebied (medisch, acteren, grimeren etc.).

Lotus Opleidingen